Jak nie pogubić się w prawie pracy?

Prawo pracy to osobna gałąź prawa. To zespół norm związanych ze stosunkiem pracy. Prawo pracy reguluje prawa i obowiązki wszystkich pracodawców i pracowników na podstawie Kodeksu pracy. Ten jednak obowiązuje jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pozostałe umowy, jak np. umowę zlecenie, reguluje Kodeks cywilny.

Jakie są najważniejsze prawa i obowiązki pracownika?

Wśród najważniejszych praw pracownika wymienia się przede wszystkim prawo do swobodnego wyboru pracy oraz godnego wynagrodzenia. Za jakiekolwiek objawy nietolerancji lub mobbingu pracownik ma prawo domagać się odszkodowania. Wśród praw pojawia się również prawo do przerwy wliczonej w czas pracy, prawo do urlopu i odpoczynku, a także prawo do powrotu do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Obowiązki pracownika to przede wszystkim sumienne wykonywanie pracy oraz przestrzeganie jej czasu, regulaminu zakładu pracy, a także zasad ppoż i BHP.

Jakie są najważniejsze prawa i obowiązki pracodawcy?

Do podstawowych praw pracodawcy zalicza się rozliczanie pracowników z efektów pracy oraz wypełniania obowiązków. Pracodawca ma prawo nałożyć karę porządkową oraz nagrody i wyróżnienia. Wśród praw istnieje również polecenie wykonywania pracy w nadgodzinach z jednoczesnym „oddawaniem” godzin nadliczbowych w czasie wolnym. Pracodawca jest zobligowany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wśród obowiązków wymienia się również zapoznanie pracowników z zakresem ich zadań oraz terminowe wypłacanie wynagrodzeń. Prawo wymaga od pracodawcy prowadzenia dokumentacji. Porady prawnej w zakresie prawa pracy, w tym prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, można zasięgnąć u radcy prawnego. Prawo pracy to niezwykle obszerna gałąź prawa. Każde przedsiębiorstwo powinno wprowadzić w życie niezbędną wewnętrzną dokumentację oraz przepisy i regulaminy. Aby zminimalizować ryzyko błędu, warto udać się do kancelarii, która oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie zarówno dostosowania dokumentacji i przepisów do wymogów prawnych, jak i optymalizacji ich funkcjonowania w przedsiębiorstwie.

Artykuł partnera