Jak odwołać władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto”?

RZESZÓW. Mieszkańcy Nowego Miasta mają dość wysokich czynszów i bajońskich wynagrodzeń prezesów spółdzielni. Tymczasem Rada Nadzorcza przyznaje kolejne premie…

Horrendalnie wysokie czynsze, niewiarygodnie ogromne pensje zarządu, dziwne i niepotrzebne inwestycje. Taka jest codzienność Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto”. Tak jest teraz, ale wcale być nie musi. Mieszkańcy – członkowie spółdzielni nie muszą dłużej zgadzać się na dyktat zarządu, żyjącego przecież z ich pieniędzy. Mają prawo go odwołać.

Najbardziej spektakularną sprawą, przyprawiającą mieszkańców o ból głowy, są wynagrodzenia władz spółdzielni. Jak już pisaliśmy, prezes Kazimierz Bajowski wraz z premią otrzymuje około 21 tys. zł miesięcznie, jego zastępca Jerzy Kustra blisko 17 tys. zł, a główna księgowa Teresa Sztobryn około 15 tys. zł. Takie dane otrzymaliśmy nieoficjalnie od pracowników spółdzielni.

W miniony poniedziałek Rada Nadzorcza po raz kolejny uchwaliła premię w wysokości 40 procent dla prezesa i wiceprezesa spółdzielni. Mimo naszych wielokrotnych próśb przewodniczący Radu Nadzorczej SM „Nowe Miasto” odmówił jednak oficjalnego ujawnienia, jakie są aktualne zarobki prezesów i księgowej. Jak widać, nie chce, by dowiedzieli się o nich mieszkańcy ofiarnie składający się na te hojne wynagrodzenia!

O sytuacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” informujemy Państwa regularnie od dłuższego czasu. Piszemy o horrendalnie wysokich czynszach, na które narzekają mieszkańcy. Informujemy o zaskakujących, zupełnie niepotrzebnych inwestycjach, które bulwersują członków spółdzielni.

Jednak zmiany są możliwe. Obecny dyktat władz spółdzielni może się skończyć. Niezadowoleni z ich postępowania mieszkańcy mają prawo odwołać zarząd i radę nadzorczą. Dziś podpowiadamy, jak to zrobić.

Jak odwołać zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto”?

Rada Nadzorcza może odwoływać i wybierać członków zarządu spółdzielni. Dlatego każdy członek spółdzielni niezadowolony z pracy zarządu może wnieść skargę na jego działalność do Rady Nadzorczej. Skarga powinna mieć formę pisemną i zawierać argumenty przemawiające za odwołaniem zarządu.

Jeśli Rada Nadzorcza nie weźmie pod uwagę skarg członków spółdzielni zmiany w spółdzielni trzeba będzie zacząć do odwołania Rady Nadzorczej.

Jak odwołać Radę Nadzorczą?

W tym celu należy zwołać Walne Zgromadzenie członków spółdzielni. Według § 34 pkt. 3 statutu robi to zarząd na żądanie 1/10 członków spółdzielni. Takie żądanie powinno być złożone na piśmie z podaniem celu zwołania Walnego Zgromadzenia.

Pierwsza część Walnego Zgromadzenia powinna się odbyć w ciągu 4 tygodni od daty złożenia pisma. Jeśli nie zwoła go zarząd, zwołuje je Rada Nadzorcza. Jeśli nie zrobią tego organy spółdzielni, zwołuje je Związek Rewizyjny, w którym zrzeszona jest spółdzielnia, albo Krajowa Rada Spółdzielcza.

Członkowie spółdzielni powinni zgłaszać projekty uchwał lub żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia z takim wyprzedzeniem, aby co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia wszyscy członkowie spółdzielni mogli być o nim poinformowani pisemnie.

Projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków, z własnoręcznym podpisem, nr lokalu i nr PESEL.

Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej jest tajne. Odwołanie może nastąpić większością 2/3 członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Reasumując, jeśli chcecie Państwo doprowadzić do obniżki czynszów na Nowym Mieście, pierwszym krokiem jest wniesienie skargi na działalność zarządu do Rady Nadzorczej. Jeśli to nie poskutkuje, trzeba doprowadzić do odwołania Rady Nadzorczej.
Super Nowości jako gazeta zaangażowana społecznie oferują swoją pomoc w postaci prawników i lokalu, w którym niezadowoleni z obecnej sytuacji mieszkańcy osiedla mogliby spotkać się w celu podjęcia działań zmierzających do odwołania zarządu spółdzielni.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o kontakt z naszą redakcją pod nr tel. 17 852-55-55 lub kontakt mailowy pod adresem: supnowosci@pressmedia.com.pl

Krystian Barczewski

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments