Jak wziąć rozwód?

 

Rozwód krok po kroku to bardzo trudny i wymagający proces, który ma wpływ na całe nasze życie. Nie ma w tym więc nic dziwnego, gdy czujemy się nim przytłoczeni lub gdy – w wyniku różnych życiowych sytuacji – chcemy, by jak najszybciej został sfinalizowany. Na czym polega zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i kiedy powinniśmy złożyć pozew o rozwód? Jak sobie radzić w sprawach rozwodowych? Czy rozwód ma wpływ na dobro dziecka?

 

  1. Co przed rozwodem – jak uniknąć pochopnie podjętej decyzji
  2. Decyzja o rozwodzie – pierwszy krok na drodze do rozstania
  3. Pozew rozwodowy – jak i kiedy go złożyć
  4. Jak wziąć rozwód – co z podziałem majątku?
  5. Orzeczenie rozwodu – co następuje po niej?

 

Co przed rozwodem – jak uniknąć pochopnie podjętej decyzji

Nie da się ukryć, że – podobnie jak małżeństwo i chęć założenia rodziny – proces rozwodowy jest sytuacją, która bardzo zmienia nasze życie. Często wręcz wywraca je o pełne sto osiemdziesiąt stopni, szczególnie gdy mamy dzieci i musimy jakoś podzielić się kwestią władzy rodzicielskiej. Dlatego decyzja o tym, by uzyskać rozwód powinna być bardzo dobrze przemyślana i pojawić się dopiero wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że nie mamy możliwości porozumieć się z naszym małżonkiem. W żadnym wypadku nie powinniśmy podejmować jej w momencie silnego wzburzenia, pod wpływem emocji czy też w przypływie pierwszych poważniejszych problemów w związku. Jeżeli mamy taką możliwość, zawsze warto najpierw poszukać wsparcia u psychologa lub specjalisty wspierającego małżeństwa w bardzo trudnych chwilach.

 

Decyzja o rozwodzie – pierwszy krok na drodze do rozstania

Czasem jednak dzieje się tak, że nie mamy wątpliwości iż rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił i oficjalne zakończenie związku jest najlepszym wyjściem dla każdej ze stron. Jeżeli czujemy, że nie mamy już żadnych mocnych więzi z partnerem ani na poziomie emocjonalnym, ani fizycznym, ani też gospodarczym, pierwszym krokiem na drodze do rozwodu będzie przygotowanie, a następnie złożenie dokumentów celem rozpoczęcia sprawy rozwodowej. Najważniejszym z nich jest pozew, ponieważ to dzięki niemu możemy zacząć wszelkie procedury sądowe. Jeżeli nie jesteśmy z partnerem w bardzo złych relacjach, możemy również zdecydować się na wcześniejsze poinformowanie go o tej decyzji. Czy będzie to dobry krok, musimy zadecydować samodzielnie lub w porozumieniu z adwokatem, jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z takiej usługi.

 

Pozew rozwodowy – jak i kiedy go złożyć

Jak wziąć rozwód, jeżeli już mamy przygotowane odpowiednie dokumenty? Pozew o rozwód, w formie pisemnej, składa się do sądu okręgowego. Lokalizacja placówki zależy od naszego ostatniego miejsca zamieszkania, które dzieliliśmy razem z małżonkiem. Pozew musi zostać również opłacony, zanim rozpocznie swój bieg. W dokumentach za to powinny się znaleźć następujące informacje:

  • dokładne wskazanie obu stron, razem ze wszystkimi niezbędnymi danymi;
  • dane pełnomocnika, jeżeli decydujemy się na współpracę z tymże;
  • określenie, dlaczego chcemy rozwodu. Możemy wybrać pomiędzy rozwodem z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie;
  • uzasadnienie, dlaczego dokładnie chcemy zakończyć nasz związek z partnerem. Od tego, jak uzasadnimy swój pozew będzie również zależał tok sprawy;
  • jeżeli chcemy powołać jakichkolwiek świadków, ich dane również muszą znaleźć się w dokumentach.

 

Jak wziąć rozwód – co z podziałem majątku?

Nieuniknionym tematem, który zawsze pojawia się na sprawie rozwodowej, jest podział opieki nad dziećmi (jeżeli je posiadamy) oraz kwestie majątkowe. W pierwszym przypadku sąd zawsze będzie kierował się dobrem dziecka, a także weźmie pod uwagę jego zdanie, jeżeli dziecko jest już dostatecznie duże, by móc samo się wypowiedzieć. W przypadku podziału majątku co do zasady musimy liczyć się z równomiernym rozdzieleniem dóbr, jakie zgromadziliśmy jako małżeństwo. Zwykle polega to na tym, że jedna ze stron zatrzymuje określone ruchomości i nieruchomości, a następnie musi spłacić drugą w odpowiedniej kwocie. W bardzo szczególnych przypadkach w wyroku rozwodowym sąd może podzielić majątek nierównomiernie. Orzeczenie o winie nie ma jednak na to wpływu.

 

Orzeczenie rozwodu – co następuje po niej?

Orzekając rozwód sąd orzeka koniec naszego małżeństwa, a także rozdziela wszelkie nasze – do tej pory wspólne – sprawy. Warto pamiętać, że postępowanie rozwodowe to często bardzo trudny i długi proces, szczególnie gdy mamy do czynienia z konfliktowym podziałem majątku lub też kwestią tego, kto powinien zająć się dziećmi. Bardzo często osoby, które przechodzą tę drogę, po wyroku rozwodowym czują się wyczerpane i ciężko im powrócić do normalnego funkcjonowania. W takiej sytuacji nie wahajmy się skorzystać z pomocy psychologa, wziąć dłuższego urlopu w pracy jeżeli mamy taką możliwość, a przede wszystkim dajmy sobie czas na oswojenie się z nową sytuacją. Także w sytuacji, gdy złożenie pozwu i rozwód są dla nas dobrym doświadczeniem, pamiętajmy by zadbać o siebie w tym okresie i nie wahajmy się korzystać ze wsparcia, jeżeli czujemy, że może nam się przydać.