Kolej

Łącznica skracająca trasę przejazdu Krosno - Rzeszów jest potrzebna mieszkańcom.