„Kret” będzie się przebijał przez miasto

W nocy z 28 na 29 listopada ta ogromna maszyna będzie transportowana przez Rzeszów. Fot. GDDKiA

RZESZÓW. Dzisiaj (21 bm.) rozpoczną się przygotowania do przejazdu przez miasto elementów potężnej maszyny TBM, która wydrąży tunel w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica. W związku
z tym, na ul. 9. Dywizji Piechoty została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Nowy odcinek S19 będzie miał ponad 10 km długości. Jedną z części tego zadania będzie budowa tunelu drogowego o długości 2,2 km. Powstanie on w Babicy (pow. strzyżowski). Zostanie wykonany, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, „metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m”.
Największe elementy TBM są już w drodze na miejsce inwestycji. Transport odbywa się nocami. Przez Rzeszów takie ogromne urządzenie przejedzie w nocy 28 listopada. Po zjeździe z S19 pojazdy będą się poruszać ul. 9. Dywizji Piechoty oraz ul. Podkarpacką do granicy miasta i gminy Boguchwała. Transportowane elementy są tak duże, że konieczne jest odpowiednie przygotowanie trasy przejazdu przez Rzeszów.
Chodzi przede wszystkim o obniżenie nawierzchni (o ok. 36 cm) ul. 9. Dywizji Piechoty pod wiaduktem kolejowym. Prace obejmą odcinek o długości ok. 250 metrów i rozpoczną się 21 listopada. W związku z nimi, w poniedziałek na tej ulicy wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia od strony południowej, na odcinku od ul. Zawiszy Czarnego do ronda na ul. Podkarpackiej. Ruch w dwóch kierunkach będzie odbywał się jezdnią po stronie północnej.
Wszelkie koszty związane z obniżeniem nawierzchni oraz przywracaniem jej do stanu pierwotnego (nastąpi to po 23 grudnia, kiedy ostatnie elementy maszyny TBM przejadą przez Rzeszów) poniesie firma Mostostal Warszawa, czyli współwykonawca budowy odcinka S19 Rzeszów Południe – Babica.

and