Krowy niczyje

Krowy odbyły długą drogę. Fot. Archiwum