Lewica wyczyści pomnik Czynu Rewolucyjnego

Pomnik Czynu Rewolucyjnego jest zabrudzony ptasimi odchodami. Rzeszowska lewica postanowiła go w czynie społecznym wyczyścić. Fot. Wit Hadło