Ma być Noc Kupały, a nie Noc Bandery

Noc Kupały kojarzy się z prastarym i pięknym obrzędem słowiańskim, ale w tym roku cień na imprezę rzuciło zaproszenie zespołu, którego członkowie mają gloryfikować S. Banderę i jego ideę. Fot. Kamil Krukiewicz