mech11

Aby osiągnąć wysoki poziom kształcenia na mechatronice, została zmodernizowana baza lokalowo-sprzętowa Instytutu Techniki UR. W Pracowni Mikrokontrolerów i Komputerowego Wspomagania (budynek A1 przy al. Rejtana 16 c) do dyspozycji studentów jest 21 stanowisk komputerowych i szereg nowoczesnych zestawów dydaktycznych.