Mieszkańcy: – To jakaś koszmarna pomyłka urzędników

Tak wyglądał odcinek drogi krajowej nr 28 w Szebniach przed remontem. Fot. Andrzej Piskadło (2)
Tak wyglądał odcinek drogi krajowej nr 28 w Szebniach przed remontem. Fot. Andrzej Piskadło (2)

SZEBNIE, POWIAT JASIELSKI. Kontrowersyjny remont drogi krajowej „28”.

– Trwa remont odcinka krajowej „28” w centrum wsi. Sęk w tym, że wg nas roboty nie są wykonywane „z głową”, a inwestycja przyniesie więcej złego niż dobrego – alarmują nasi Czytelnicy. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. – W wyniku remontu nie zostaną wprowadzone żadne elementy, które wpłynęłyby na pogorszenie bezpieczeństwa. Na tym odcinku powstanie nowy chodnik o szerokości 2 m, zatoki autobusowe, nowe oznakowanie, poprawiona zostanie lokalizacja przejścia dla pieszych – przekonuje Joanna Rarus, rzecznik GDDKiA w Rzeszowie.

„Tiry trą kołami o wystające krawężniki”
– Rozebrali całkiem dobry chodnik, znajdujący się pod ogrodzeniem gazowni, parku i sklepu. Chodnik został przesunięty w stronę jezdni, która wg nas została zwężona. Można śmiało stwierdzić, że w chwili obecnej tiry trą kołami o wystające krawężniki. Pan z GDDKiA stwierdził, że wszystko jest zgodne z przepisami, ale gdzie w tych przepisach jest miejsce dla pieszych i ich bezpieczeństwa? – pytają mieszkańcy wsi. – O oświetleniu tej fatalnej drogi nikt nie pomyślał. Ważniejszy jest nowy pas zieleni, który powstanie w miejscu starego chodnika – denerwują się ludzie. – Uważamy, że lepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie pasa zieleni między starym chodnikiem a drogą – mówią. I dodają, że panuje tutaj spory ruch, o wypadek nietrudno.

A tak prezentuje się w trakcie robót.
A tak prezentuje się w trakcie robót.

Wg GDDKiA, remont ma poprawić bezpieczeństwo
– Istniejące dotychczas rozwiązania komunikacyjne na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Szebnie generowały niebezpieczne sytuacje na przedmiotowym odcinku drogi. W związku z tym podjęto decyzję o wykonaniu remontu nawierzchni, który ma na celu uporządkowanie organizacji ruchu w tej miejscowości, a tym samym poprawę bezpieczeństwa – mówi Joanna Rarus. – W ramach remontu w miejscowości Szebnie wprowadzony zostanie standardowy przekrój uliczny. Wykonane zostaną nowe warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych, oznakowanie poziome, pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Zgodnie z umową z firmą Eurovia na ww. zakres roboty mają zakończyć się do 30 listopada br. Po remoncie zapewniona będzie dostępność do chodnika przez osoby niepełnosprawne.

Wioletta Zuzak