Na budowie drogi S19 odkryto archeologiczne skarby

Na odcinku budowanej ekspresówki z Krosna do Miejsca Piastowego archeolodzy odkryli osadę z okresu wpływów rzymskich. Fot. GDDKiA

Na terenie budowy odcinka drogi ekspresowej S19 z Krosna do Miejsca Piastowego archeolodzy odkryli obiekty osadowe, które datowane są na okres wpływów rzymskich. Pozyskano tam liczny materiał zabytkowy-ceramiczny. W sumie pod tym kątem przebadano obszar ok. 70 arów. Jak nas zapewniono w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, badania archeologiczne nie opóźnią realizacji tej inwestycji drogowej. Nowa ekspresówka w tym rejonie Podkarpacia będzie gotowa zgodnie z planem, w trzecim kwartale 2025 roku.

Próbowaliśmy ustalić, co dokładnie znaleziono podczas badań archeologicznych na terenach, gdzie będzie budowana droga S19 z Krosna do Miejsca Piastowego, ale żadnych szczegółowych informacji na ten temat nie uzyskaliśmy – Nie udzielamy informacji o efektach badań – poinformował nas Przemysław Wierzbicki, archeolog S19 Krosno-Miejsce Piastowe. – Nie możemy tego zrobić w obawie, że na plac budowy przyjdą amatorzy i będą szukać skarbów.
Z informacji, które przekazała nam Joanna Rarus, rzecznik prasowy GDDKiA oddział Rzeszów, prace badawcze na odcinku S19 między węzłami Krosno a Miejsce Piastowe, archeolodzy mają zakończyć na przełomie czerwca i lipca. Są zlecone właśnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Archeolodzy pozyskali tam trzy stanowiska. Dwa zlokalizowane były w miejscowości Targowiska (jedno o powierzchni 42,2 ara, a drugie 18,9 ara). Tam badania się już zakończyły. Trzecie stanowisko jest obecnie eksplorowane i zajmuje największą powierzchnię – aż 335 arów. Znajduje się w Miejscu Piastowym i dotąd przebadano ok. 70 arów obszaru.
Konieczność prowadzenia badań archeologicznych w ramach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych wynika z przepisów obowiązującego prawa krajowego i unijnego. Badania są zlecane na podstawie decyzji właściwych terytorialnie wojewódzkich konserwatorów zabytków. System realizacji badań archeologicznych na inwestycjach GDDKiA opiera się na podziale na badania: rozpoznawcze (powierzchniowe i sondażowe), wykopaliskowe oraz nadzory archeologiczne nad robotami ziemnymi prowadzone w trakcie prac budowlanych. Po wykonaniu badań terenowych tego typu, prowadzone są następnie prace związane z opracowaniem wyników badań.

and