nagrody dla wojewody

Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki za swoją pracę została wyróżniona przez Beatę Szydło. Fot. Wit Hadło