Największe wydatki na inwestycje w historii Sędziszowa Młp.

Sędziszowski ratusz planuje wydać w tym roku ponad 34,3 mln zł na inwestycje. To najlepszy wynik w historii miejskiego
samorządu.
Fot. Paweł Galek

Prawie 34,4 mln zł, czyli ponad 26 proc. wszystkich wydatków, w tym roku Sędziszów Młp. planuje wydać na inwestycje. To najlepszy wynik w historii miejskiego samorządu. Nie byłoby tego, gdyby nie wsparcie finansowe z zewnętrznych źródeł. Najwięcej środków trafi na modernizację dróg oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Budżet gminy na ten rok, który uchwalono na ostatniej sesji Rady Miejskiej, to w wielkim skrócie – 117 752 310 zł dochód, 132 255 371 wydatki. Jest też duży deficyt w kwocie 14 503 061 zł. Burmistrz Bogusław Kmieć nie kryje, że czasy nie są łatwe.

Czasy są trudne

– Wydawało się, że czas pandemii, który wiązał się z wieloma utrudnieniami w życiu społeczno-gospodarczym, powoli mija. Niestety, równolegle do tego wybuchła wojna w Ukrainie. Mamy dużą inflację. W związku z tym zwiększają się koszty inwestycji. W zasadzie każdy przetarg przynosi takie rozstrzygnięcie, że najniższa oferta jest dużo wyższa niż planujemy w budżecie. Przed tymi trudnościami musieliśmy się pochylić – oznajmił.
– Odczuwamy też skutki reagowania rządu na skutki inflacji poprzez obniżenie stawki PIT do 12 proc. Z jednej strony jest to pozytywne dla mieszkańców, z drugiej – oznacza to dla nas spadek dochodów o ponad 4 mln zł – zaznaczył. – Nasz deficyt, który ma wynieść 14,5 mln zł, nie jest jednoznacznie wprost zadłużeniem gminy, bo 9,3 mln zł wpłynęły do budżetu naszej gminy w ub.r., ale z różnych powodów środki te nie mogły być wydatkowane. Będą więc traktowane jako przychody w 2023 r.

Drogi, ulice i oczyszczalnia

W tym roku sędziszowski ratusz zamierza wydać ponad 34,3 mln zł na inwestycje. Jest to ponad 26 proc. wszystkich wydatków gminy. – Jest to najwyższy wskaźnik wydatków majątkowych w historii naszego samorządu – podkreśla burmistrz Kmieć.
Największe przedsięwzięcia to: budowa ul. Wschodniej na os. Borek Wielki, przebudowa ul. Piaskowej, remont ul. Mickiewicza, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Młp., budowa drogi 1KZ, budowa dróg gminnych w Górze Ropczyckiej i w Czarnej Sędziszowskiej, a także modernizacja sieci wodociągowej w Górze Ropczyckiej. Prawie wszystkie te inwestycje realizowane są dzięki dotacjom ze źródeł krajowych.

Paweł Galek