Nie każdy pacjent będzie objęty opieką koordynowaną?

Wątpliwości co do tego czy wszyscy lekarze rodzinni obejmą opieką koordynowaną swoich pacjentów, ma Mariusz MaŁecki, specjalista medycyny rodzinnej, prezes Federacji PP. Fot. Wit Hadło

Nowe przepisy przede wszystkim wprowadzają w POZ opiekę koordynowaną i znacząco rozszerzą pakiet badań, na jakie będzie mógł kierować pacjenta lekarz rodzinny, m.in. o badania z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc oraz endokrynologii.

Zmiany mają przyspieszyć diagnostykę i usprawnić leczenie: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, migotania przedsionków, astmy oskrzelowej, przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, niedoczynności tarczycy. Ponadto zmiany mają ułatwić dostęp pacjentów do specjalistów, ale nie w sposób bezpośredni. Od 1 października to lekarze rodzinni będą konsultować wyniki pacjentów oraz omawiać dalsze leczenie ze specjalistami: kardiologiem, diabetologiem, pulmonologiem, alergologiem czy endokrynologiem.

Tu jest „pies pogrzebany”

Czy wszystkie poradnie POZ zrzeszone w Porozumieniu Podkarpackim, które obejmują opieką połowę mieszkańców regionu wdrożą opiekę koordynowaną? – pytamy Mariusza Małeckiego, specjalistę medycyny rodzinnej, prezesa Federacji PP. – Tego jeszcze właśnie nie wiemy. Czy wszyscy będą bowiem w stanie np. pozyskać specjalistów do współpracy? Trwa na razie uzgadnianie aktów prawnych w tym zakresie. Zobaczymy, jaki będzie ich ostateczny kształt i czy wszystko uda się zrealizować – odpowiada.
I dodaje, że choć rozporządzenie wchodzi w życie 1 października, to zmiany będą wprowadzane stopniowo, poza tym ich wdrożenie nie jest obligatoryjne dla POZ. To oznacza, że nie wszystkie przychodnie będą oferowały swoim pacjentom rozszerzony pakiet badań. Chodzi przede wszystkim o małe placówki położone na terenach wiejskich, gdzie dostęp do specjalistów i tak jest utrudniony.
Od października w koszyku lekarza rodzinnego znajdzie się dużo badań diagnostycznych. Oprócz szerszego panelu badań biochemicznych i immunochemicznych (z krwi i moczu) dojdą badania elektrofizjologiczne jak: EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG); Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG); Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego); badania ultrasonograficzne: USG Doppler tętnic szyjnych; USG Doppler naczyń kończyn dolnych; ECHO serca przezklatkowe; diagnostyka czynnościowa: spirometria; spirometria z próbą rozkurczową; diagnostyka inwazyjna – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych).

Opieka koordynowana to krótsze kolejki i szybsza diagnostyka

Jak wskazywało Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do rozporządzenia, wprowadzenie świadczeń opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej ma na celu umożliwienie dostępu do: badań diagnostycznych z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii i pozwoli na skuteczne wykrywanie i diagnozowanie najczęstszych chorób przewlekłych, konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa i ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem w ramach POZ, bez konieczności kierowania go do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), wizyt kompleksowych wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, co poprawi opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle oraz przyczyni się do wdrożenia standardów opieki w przypadku chorób przewlekłych objętych opieką koordynowaną, porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki POZ, co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi przewlekle, jak również poprawi kompleksowość opieki, porad dietetycznych realizowanych przez dietetyków, będzie ważnym wsparciem dla pacjentów m.in. z cukrzycą i chorobami na tle miażdżycy.

Anna Moraniec