niewczas

Marta Niewczas decyzją radnych nie pełni już funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miasta Rzeszowa. Fot. Wit Hadło