Odkup odszkodowania – co to oznacza?

Odkup odszkodowań

Według różnych danych, zdecydowana większość wypłacanych odszkodowań jest zaniżona. Często wypłacone odszkodowanie nie pokrywa w pełni kosztów naprawy szkody. Ponieważ jest to proceder, który spotyka się w wielu ubezpieczalniach, powstały kancelaria, które specjalizują się w uzyskaniu większego odszkodowania za szkodę. Oferują one odkup odszkodowania. Pamiętajmy, że odszkodowanie wypłacone w skutek szkody komunikacyjnej powinno w całości pokryć koszty naprawy, ale nie tylko. W koszty odszkodowania wchodzą jeszcze koszty związane z holowaniem, wynajmem zastępczego samochodu jak i zniszczenia wartościowych rzeczy w aucie podczas kolizji. Co zrobić, jeżeli uważamy, że odszkodowanie jest zbyt niskie? Mamy kilka możliwości.

Po pierwsze napisać odwołanie, jeżeli to nam nie pomoże rozwiązać problemu musimy złożyć pozew w sądzie. W tym momencie jednak pewne jest, to że sprawa będzie ciągnęła się bardzo długo. W odpowiedzi na taką sytuację powstały kancelarie oferujące dopłaty do odszkodowania.

Czym jest odkup odszkodowania?

Odkup odszkodowań w rzeczywistości jest cesją wierzytelności na kogoś innego, zazwyczaj na kancelarię odszkodowawczą. Przekazując roszczenie kancelarii przestajemy być stroną sporu, a od tego momentu wszystkim zajmuje się już kancelaria. To ona będzie negocjowała z ubezpieczycielem i będzie próbowała uzyskać odszkodowanie w odpowiedniej wysokości.

Sprawa taka może ciągnąć się latami, ale to już nie jest nasze zmartwienie. W momencie cesji wierzytelności otrzymujemy od kancelarii pieniądze i na tym kończy się nasz udział w sprawie. W wielu wypadkach jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osoby poszkodowanej.

Zaniżone odszkodowanie – jak sprzedać wierzytelność?

Kto może skorzystać z odkupu odszkodowania? Każdy, kto uważa, że wypłacone ubezpieczenie było zbyt niskie. Może to dotyczyć całej szkody jak i również w naszym odczuciu zaniżonej części odszkodowania. Podstawowym warunkiem odkupu zaniżonego odszkodowania jest to, że musi to być szkoda majątkowa. Najczęściej jest to odkup odszkodowania oc.

Nie każdą szkodę jednak kancelaria może odkupić. Kluczowym elementem jest czas, jaki minął od decyzji ubezpieczyciela. Po upływie 3 lat niestety nie możemy już sprzedać zaniżonego odszkodowania, ponieważ roszczenie jest już przedawnione.

Wiele osób myśli, że przyjęcie odszkodowania od ubezpieczyciela zamyka już możliwość dochodzenia wyższych roszczeń, to nie jest prawda. Wypłata odszkodowania nie zamyka prawa do dochodzenia roszczenia. Jest jednak jeden warunek. Poszkodowany nie może podpisać ugody, w przeciwnym wypadku dochodzenie roszczenia będzie niemożliwe.

Jak przebiega odkup odszkodowania OC?

Kiedy już zdecydujemy się na sprzedaż roszczenia do odszkodowania, to warto wiedzieć jak przebiega tak procedura.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do kancelarii oferującej skup odszkodowań. Musimy tam wysłać kosztorys jaki otrzymaliśmy od ubezpieczyciela i inne dokumenty o jakie poprosi kancelaria. Kolejnym krokiem jest weryfikacja dokumentów oraz sprawdzenie kosztorysu. Jeżeli jest on zaniżony, kancelaria oferuje podpisanie umowy cesji wierzytelności. Potem już tylko pozostaje czekać na przelew.

Jakie korzyści daje odkup odszkodowań?

Coraz więcej osób decyduje skorzystać z oferty jaką jest skup odszkodowań. Po pierwsze wpływa na to rosnąca świadomość, a po drugie orzecznictwo sądowe jest po stronie klientów. Z drugiej strony samodzielne dochodzenia roszczenia jest czasochłonne oraz związane jest ze znacznymi kosztami. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem dla większości osób jest cesja wierzytelności na kancelarię.