Okradziona sala prób

Skradziony sprzęt. Fot. archiwum zespołu