Ordynator w areszcie śledczym

Piotr M. jest znanym i cenionym lekarzem, a chirurgiem od końca lat 80. Jest również członkiem wielu towarzystw naukowych.