parkometr

Czy powrót do płatnej strefy parkowania to pomysł ratusza na spłatę zadłużenia miasta kosztem kierowców? Fot. Archiwum