pod wiaduktem dopeiro w 2013

Pod wiaduktem na ul Świętosława, mimo ponad kwartalnego opóźnienia, dzieje się niewiele. Fot. Artur Getler