Policyjne manewry na wojskowym poligonie

Policjanci ćwiczyli w Nowej Dębie pościgi, zbiorowe naruszenia porządku i zatrzymania sprawców przestępstw. Fot. KGP Andrzej Chyliński, Jacek Herok „Gazeta Policyjna”

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie zakończyły się tygodniowe ćwiczenia z zakresu taktyki prowadzenia działań pościgowych przez policjantów pełniących służbę w oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji.

W ćwiczeniach na poligonie w Nowej Dębie uczestniczyli policjanci jednostek: OPP w Białymstoku, OPP w Kielcach, OPP w Rzeszowie, SPPP w Radomiu, SPPP w Płocku oraz OPP w Krakowie. Kierownikiem ćwiczeń był zastępca dyrektora GSP KGP, młodszy inspektor Jacek Witas. – Była to kontynuacja projektu realizowanego przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji finansowanego z unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nazwą „Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych”. Dwie poprzednie edycje tego projektu odbyły się w 2019 roku na poligonach w Wędrzynie i Drawsku Pomorskim. Kolejną – aż do teraz – odłożyła w czasie wpierw epidemia Covid-19, a potem sytuacja na naszej wschodniej granicy – informuje Komenda Główna Policji.

Kilkanaście epizodów

Organizatorzy ćwiczeń przygotowali dla policjantów kilkanaście epizodów, które mogą przydarzyć się w codziennej służbie, m.in. pościg za uzbrojonymi przestępcami, działania zmierzające do zatrzymania sprawców przestępstw lub zbiorowe naruszenia porządku publicznego. – Policjanci mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności związanych z posługiwaniem się mapami, przyrządami nawigacyjnymi oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak dron, kamery termowizyjne i noktowizory. Nie zabrakło (chyba najatrakcyjniejszych) ćwiczeń z prowadzenia działań z wykorzystaniem śmigłowca Mi-8 Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP – informuje Komenda Główna Policji.
Nowodębskie manewry zostały przygotowane przez Wydział Operacyjny Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji przy wsparciu przedstawicieli OPP Białystok oraz OPP Łódź, jak również szkół Policji – WSPol, CSP i SP Słupsk oraz wojska, które udostępniło Policji teren do przeprowadzenia ćwiczeń, a także zaplecze logistyczne.

mrok