polityczne-masło-maślane

Ostatecznie uchwała o sprzeciwie wobec likwidacji linii nr 25 przeszła głosami 10 radnych. Fot. Artur Getler