pomidor

O tym, jak łatwo nas przestraszyć, świadczą ostatnie wydarzenia w Niemczech. Tam na cenzurowanym znalazły się ogórki, później podejrzenie padło na inne warzywa.