POSZUKIWANI

Od lewej: Grzegorz Dworak, Robert Dobrowolski, Jadwiga Szydełko. Osoby, które znają miejsce pobytu poszukiwanych lub mają informacje mogące przyczynić się do ich zatrzymania, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie, telefon 17 858 32 24 lub telefon alarmowy Policji - 997. Fot. KWP Rzeszów (2), Prokuratura Okręgowa Rzeszów.