Pracownia przyjmuje skierowania na diagnostykę PET