przestepcy

Pamiętajmy, że ludzie widoczni na zdjęciach są niezwykle niebezpieczni. Każdy kto wie, gdzie mogą się ukrywać, powinien zgłosić ten fakt na najbliższa komendę lub zadzwonić na telefon alarmowy 997. Fot. Komenda Główna Policji