Rejestrowanie spółki – wszystko co musisz wiedzieć

Business people analyzing investment graph meeting brainstorming and discussing plan in meeting room, investment concept

Rejestracja spółki to często jeden z pierwszych kroków podejmowanych w biznesie. Warto wiedzieć jak przebiega procedura i w jakim zakresie można skorzystać z pomocy prawnika.

Jak zarejestrować spółkę

Powstanie i rejestracja spółki odbywać muszą się w zgodzie z przepisami – organy rejestrowe zwrócą uwagę na każdy, nawet najmniejszy brak formalny i wezwą do jego uzupełnienia. 

Wśród spółek wyróżnić można spółkę cywilną – w tym wypadku, wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego dla nich celu gospodarczego. Założenie takiego podmiotu odbywa się poprzez zarejestrowanie się wspólników w CEIDG, zawarcie umowy, zgłoszenie spółki do GUS i urzędu skarbowego (i uzupełnienie w CEIDG nadanych numerów REGON i NIP) oraz założenie konta bankowego dla spółki. 

Warto wiedzieć, że przystępujące do spółki osoby prawne nie mają obowiązku rejestracji – stają się po prostu stronami umowy. Sama konstrukcja spółki cywilnej sprawia, że ponieważ nie jest ona podmiotem prawa, a umową między wspólnikami, nie wymaga rejestracji w KRS.

Inaczej ma się sprawa z pozostałymi spółkami.

W przypadku spółki kapitałowej rejestracja jest obligatoryjna – dokonuje się jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed zarejestrowaniem konieczne jest zawarcie umowy spółki, wniesienie wkładów oraz powołanie odpowiednich organów.

Wniosek do KRS składa się na formularzu – pisemnie lub elektronicznie. Wraz z wpisem następuje nadanie spółce numeru KRS, NIP i REGON. Nie trzeba już składać osobnych wniosków do innych urzędów dzięki tak zwanej zasadzie jednego okienka.

W przypadku innych spółek osobowych niż spółka cywilna także potrzebna jest rejestracja w KRS. Zawiązanie niektórych spółek obwarowane jest dodatkowymi wymogami. Na przykład spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne zawiązywane są na podstawie umowy, która przyjąć musi formę aktu notarialnego. W związku z tym powstaje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej wkład własny musi wynosić minimum 50 000 złotych.

Więcej informacji na temat rejestracji spółek dostępnych jest na stronie https://jakubowskazawada.com/zakladanie-spolek/.

Pomoc prawnika

Pomoc prawna przydaje się w procesie rejestracji spółki. Dobrym rozwiązaniem jest powierzenie wszystkich spraw firmy – od momentu rejestracji, przez tworzenie wewnętrznych procedur, aż po moment przekształcenia – jednej kancelarii. Prawnik, który kompleksowo będzie dbał o interesy spółki, będzie mieć też najpełniejszy obraz jej spraw. Dzięki temu, świadcząc pomoc prawną wybierze odpowiednie dla naszej firmy rozwiązania. 

Jak może pomóc prawnik podczas rejestracji spółki? Kancelaria zapewni doradztwo, reprezentację w procedurze. Pomoże wybrać najodpowiedniejszą formę prawną, będzie dbać o interesy przedsiębiorstwa przed organami – na przykład rejestrowymi. Prawnik opracuje a także zaopiniuje dokumenty założycielskie – umowy, statuty, uchwały, regulaminy. Dzięki kompleksowej znajomości sytuacji przedsiębiorstwa zaproponuje zindywidualizowane rozwiązania prawne.

Na etapie rejestracji spółki, kancelaria prawna zadba o to, aby dopełnione zostały wszelkie formalności związane z wpisem podmiotu do odpowiedniego rejestru. Warto wspomnieć również, iż w miarę rozwoju firmy na pewno następować będą zmiany w strukturze spółki, wymagające odnotowania w rejestrze. Do takich zmian należy na przykład podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, sprzedaż akcji, udziałów, ustanowienie prokurenta czy też zmiana siedziby. Prawnik, który świadczy usługę bieżącej obsługi prawnej spółki będzie także monitował wprowadzane zmiany przepisów i proponował rozwiązania pozwalające na dopasowanie regulacji wewnętrznych podmiotu do obowiązującego prawa.

Więcej na ten temat znaleźć można na stronie https://jakubowskazawada.com.