Res-Drob zostanie wystawiony na sprzedaż

Od początku lutego Res-Drob jest w upadłości, a pracownicy tej firmy czekają na zaległe wypłaty. Fot. Wit Hadło

Po ponad 70 latach Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob kończą swoją działalność. Tak przynajmniej wynika ze stanu faktycznego, w jakim znalazł się ten znany na Podkarpaciu zakład. Na początku lutego Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał postanowienie o stanie upadłości tej firmy. Res-Drob jest zadłużone na 200 mln zł, 267 pracownikom zakład zalega z wypłatami na kwotę ponad 1,9 mln zł. Jak wyjaśnia zarząd spółki, na tak trudną sytuację finansową największy wpływ miała pandemia COVID 19, bo w tym okresie drastycznie zmalały przychody tego przedsiębiorstwa drobiarskiego.

Pracownicy Res-Drobu dostali wypowiedzenia datowane na 31 marca. Czekają oni na zaległe wynagrodzenia. Były przypadki, że niektórzy z nich dostawali pensje w ratach, miesięcznie po 500 zł. Jan Stanisław Zasada, syndyk masy upadłościowej, zwrócił się o pomoc do Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz o wsparcie z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych.
– Zadłużenie firmy wynosi około 200 mln zł – stwierdził syndyk. – Kończymy inwentaryzację i wkrótce przystąpimy do zbycia zakładu. W trzecim lub czwartym kwartale 2023 roku wystawimy cały majątek na sprzedaż.
Zarząd firmy Res-Drob wydał oświadczenie w sprawie sytuacji finansowej spółki. – Czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od spółki, który doprowadził do pogorszenia się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, była pandemia COVID 19, która wybuchła w pierwszym kwartale 2020 roku – można przeczytać. – Od tego czasu drastycznie zmalały przychody spółki na skutek zamrożenia działania branży hotelowej i restauracyjnej.
Przedstawiciele Res-Drobu twierdzą, że choć podjęto próby restrukturyzacji, to nie udało się osiągnąć płynności finansowej spółki. To dlatego, że to duża firma i niemożliwe było skorzystanie z tarcz antycovidowych. W oświadczeniu można przeczytać, że upadłość Res-Drobu nie oznacza końca działalności firmy i postępowanie upadłościowe nie jest równoznaczne z zamknięciem zakładu, a jest to etap istotny do kontynuacji długiej historii zakładu drobiarskiego.
and