resmlecz (1)

Nawet po przejęciu “Resmleczu” przez “Mlekovitę” nadal na opakowaniach serka ziarnistego będzie widoczny napis “Trzebownisko” i klienci będą mogli posmakować tego ulubionego przez nich wyrobu. Fot. Wit Hadło