Rozmowa z pacjentem chorym psychicznie wymaga empatii

Fot. Arch. realizatorA?w programu
Fot. Arch. realizatorA?w programu

RozpoczA�A� siA� cykl szkoleA� personelu medycznego i niemedycznego mogA�cego mieA� kontakt z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, sA� jeszcze wolne miejsca.

Jest to pierwszy tego rodzaju program poA�wiA�cony zdrowiu psychicznemu w Polsce. – Staramy siA� z nim dotrzeA� nie tylko do adresatA?w szkoleA�, ale takA?e mieszkaA�cA?w wojewA?dztw, w ktA?rych szkolimy. Zaburzenia i choroby psychiczne dotykajA� bowiem coraz wiA�kszA� liczbA� osA?b (szacuje siA�, A?e kryzysA?w psychicznych doA�wiadcza w Polsce okoA�o 30 proc. osA?b, a w 2016 roku liczba ofiar samobA?jstw byA�a wiA�ksza niA? liczba ofiar wypadkA?w drogowych) – mA?wi Maciej Bober, rzecznik Szpitala BabiA�skiego w Krakowie, ktA?rego autorski program jest wA�aA�nie realizowany.

Pierwsze zajA�cia odbyA�y siA� w piA�tek, 16 lutego, w Rzeszowie. ProwadziA�a je dr n. med. Aneta Rewer ze Szpitala BabiA�skiego w Krakowie. – Bardzo nam zaleA?y na zmianie nastawienia wobec osA?b przeA?ywajA�cych kryzysy psychiczne, bo obok wysiA�ku specjalistA?w w procesie zdrowienia niesA�ychanie waA?ne jest pozytywne nastawienie otoczenia, przede wszystkim bliskich, ale teA? sA�siadA?w czy znajomych. Pozostawienie osoby przewaA?ajA�cej kryzys bez wsparcia, zniechA�ca jA� do podejmowania wysiA�ku wyjA�cia z kryzysu – mA?wi Bober.

I dodaje, A?e przede wszystkim chodzi o uA�wiadomienie, A?e w sytuacji kryzysu psychicznego moA?na otrzymaA� skutecznA� pomoc. – Dzisiejsza psychiatria to juA? nie dA�ugoletnie zamkniA�cie w szpitalu czy zakA�adzie, lecz relatywnie krA?tkie leczenie szpitalne i pomoc ambulatoryjna. Leczenie A�rodowiskowe z udziaA�em na wsparcie bliskich i rodziny oraz stopniowA� rehabilitacjA� w ogromnej liczbie przypadkA?w zapewniaA� udany powrA?t do rA?wnowagi, normalnego funkcjonowania, peA�nienia rA?l spoA�ecznych i zawodowych – mA?wi.

Kolejne zajA�cia odbywaA� siA� bA�dA� rA?wnieA? w Sanoku, DA�bicy, Tarnobrzegu, KroA�nie i PrzemyA�lu. SzczegA?A�y znajdujA� siA� na dedykowanej stronie Projektu www.kontaktwleczeniu.pl, istnieje teA? infolinia Projektu 504-947-744.

Szkolenia finansowane sA� ze A�rodkA?w Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Projekt zakA�ada przeszkolenie w roku 2018 ok. 2520 osA?b (180 szkoleA�, w grupach liczA�cych od 10 do 14 osA?b).

Anna Moraniec

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments