stan

Koncentracja oddziału ZOMO przed manifestacją podziemnej "Solidarności" w Rzeszowie na ul. Słowackiego w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Fot. Henryk Jurkowski