struktura właścicielska RUCH

Oto, w jaki sposób Igor Chalupec kontroluje spółkę RUCH – nad RUCH-em jest piramida kilku firm zagranicznych, a dopiero na jej szczycie Igor Chalupec.