Supersprzęt w krośnieńskim szpitalu

Lek. Bartosz Balcewicz podczas badania pacjentki (Oddział Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej). Fot. arch. szpitala

Zakup unitu laryngologicznego, aparatu USG, lasera zabiegowego YAG, lampy szczelinowej, a także rozbudowa instalacji tlenowej w kompleksach budynków szpitalnych przy ul. Korczyńskiej oraz ul. Grodzkiej w Krośnie kosztowały dwa mln zł. Pieniądze pochodziły z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

– Poza kadrą medyczną bardzo istotne jest wyposażenie szpitala w nowoczesną aparaturę, służącą zarówno monitorowaniu stanu pacjenta, jak i wykonywaniu diagnostyki, umożliwiającej podejmowanie natychmiastowych i właściwych decyzji terapeutycznych – mówi Leszek Kwaśniewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
– Unit laryngologiczny stanowi niezbędny sprzęt dla Oddziału Otorynolaryngologii i Otoryno – laryngologii Dziecięcej w celu kompleksowego badania, diagnostyki pacjentów i zabiegów. Laryngologia obok stomatologii oraz anestezjologii jest dziedziną najbardziej narażoną na zarażenie COVID-19 – wyjaśnia lek. Piotr Jurczak, kierownik Oddziału. Nowy unit laryngologiczny jest wykorzystywany również do diagnostyki powikłań związanych z zakażeniem SARS CoV-2 w obrębie szyi i głowy.
Aparat USG jest wykorzystywany w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych również do diagnostyki powikłań związanych z zakażeniem SARS CoV-2. Dane dotyczące objawów chorobowych III, IV, V fali COVID-19 pokazują, iż choroby narządów wewnętrznych są jednymi z dominujących w zakresie stanów ostrych po przebytym zakażeniu COVID-19 – informuje lek. Tomasz Zajdel, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych.
Specjaliści z krośnieńskiej Interny będą wykorzystywać USG do diagnozowania narządów jamy brzusznej, tarczycy, klatki piersiowej, przepływów naczyniowych. Laser YAG oraz lampa szczelinowa będą zaś wykorzystywane przez specjalistów Oddziału Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej podczas zabiegów oraz diagnostyki. – Lampa szczelinowa wraz z wyposażeniem umożliwia przeprowadzanie badań okulistycznych pacjentom z chorobą COVID-19: przedniego odcinka gałki ocznej, dna ocznego i ciśnienia wewnątrzgałkowego. U pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 obserwuje się powikłania okulistyczne. Stosowanie nadmiernej ilości leków sterydowych przy ciężkich stanach COVID-19, a także negatywne oddziaływanie SARS – CoV-2 na pacjentów chorujących na cukrzycę (zgłaszający się z zakrzepem naczyń żylnych siatkówki oraz licznymi powikłaniami w przebiegu retinopatii cukrzycowej, które związane są z ciężkim przebiegiem COVID-19, u osób obciążonych cukrzycą) obserwuje się zwiększenie zmętnienia tylnej torebki soczewki, co znacznie utrudnia poprawne widzenie – wyjaśnia dr n. med. Jacek Brymerski, kierownik Oddziału Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej.
Zaćma w 90 proc. związana jest ze starszym wiekiem, jednak obecnie specjaliści z zakresu okulistyki obserwują tendencje mętnienia soczewki u osób coraz młodszych, które ciężko przechorowały COVID-19, oraz u których stosowano agresywną farmakoterapię.
W ramach poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia w tlen medyczny pacjentów przebudowano dwie rozprężalnie tlenu medycznego, wykonano instalację tlenu medycznego do pomieszczeń w SOR oraz zakupiono osprzęt do tlenoterapii m.in. dozowniki tlenu, nawilżacze, regulatory przepływu. Ponadto krośnieński Szpital w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymał od Narodowego Funduszu Zdrowia dotację na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Anna Moraniec