Święte kury

Mapa ilustruje obszar objęty zakazem hodowli ptaków i zwierząt gospodarskich. Fot. UM Krosno