Szczegółowy Program Konferencji UR-RIO_20052018_roboczy