Wira Radosław Witek wprowadzi biodegradowalne opakowania

 

To wszystko za sprawą wsparcia finansowego z Funduszy Norweskich.

Projekt przygotowany przez firmę Wira Radosław Witek „Zastosowanie w działalności produkcyjnej firmy WIRA biodegradowalnych opakowań celem zwiększenia konkurencyjności przy zastosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku” korzysta z dofinansowania o wartości  861 232,76 euro otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest zmiana zasadniczej części procesu produkcyjnego w postaci pakowania produktów. Poprzez realizację projektu firma wprowadzi opakowania przyjazne środowisku naturalnemu, których przewagą nad obecnie stosowanymi jest biodegradowalność.

Firma Wira Radosław Witek , lokalny producent zdrowej żywności i właściciel marki Vivio rozpoczyna realizację projektu  w ramach schematu: Technologie przyjazne środowisku programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, który jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021. PARP pełni funkcję Operatora Programu.

Projekt obejmuje inwestycję w rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku, których wdrożenie w firmie przyczyni się do rozwoju działalności. Rozwój ten obejmuje wzrost przychodów, zysków i zatrudnienia, a także umożliwi lepszą gospodarkę odpadami oraz poprawi efektywność energetyczną.

Działania przewidziane w projekcie obejmują nabycie nieruchomości, budowę zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup linii pakującej produkty. Inwestycja powstanie w miejscowości Iskrzynia ( gmina Korczyna, powiat krośnieński ) do kwietnia 2024 roku.

Niniejsza inicjatywa  poza szansą rozwoju firmy wnosi także wartość dodaną na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej. Wpływ ten można wykazać w obszarze planowanych,  nowych miejsc pracy i zatrudnienia bezrobotnych,  polepszenia jakości środowiska naturalnego, a także wpływu na rozwój lokalnej przestrzeni biznesowej.

Firma Wira Radosław Witek, od lat buduje markę VIVIO, której główną misją jest inspiracja do zdrowia. Jej odbiorcami są zarówno klienci detaliczni jak i hurtowi. Dotychczas przedsiębiorstwo realizowało działania przyjazne środowisku naturalnemu w oparciu o proste codzienne czynności takie jak: segregacja śmieci, efektywne wykorzystanie energii i papieru celem ograniczenia marnotrawstwa. Obecnie przy okazji realizacji niniejszego projektu firma zamierza wdrożyć kompleksową strategię CSR, która ukierunkowana będzie na środowisko naturalne.18 listopada w siedzibie firmy odbyła się konferencja otwarcia projektu, na której zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się ze szczegółami planowanej inwestycji. Firma planuje informować lokalną społeczność o wszystkich realizowanych działaniach wg strategii informacyjno-promocyjnej. Wdrożenie nowych biodegradowalnych opakowań będzie tym samym uzupełnieniem realizowanych przez firmę działań proekologicznych.

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Więcej informacji na temat Funduszy Norweskich można znaleźć na stronie: eeagrants.org oraz www.norwaygrants.pl

 

Artykuł partnera