W Bieszczadach najlepiej obserwować kosmos

W Bezmiechowej na terenie Akademickiego Ośrodka Szybowcowego ma być budowane obserwatorium przestrzeni kosmicznej. Fot. Arkadiusz Bulanda/Politechnika Rzeszowska

W Bezmiechowej (pow. leski) powstanie obserwatorium przestrzeni kosmicznej. Prace mają rozpocząć się w kwietniu. Taki obiekt ma służyć lepszemu kształceniu kadr dla polskiego sektora kosmicznego. W specjalnie zbudowanych kopułach będą tam umieszczone profesjonalne teleskopy. Obserwacjami mają zająć się Politechnika Rzeszowska i Polska Agencja Kosmiczna.

W ub. roku, dzięki podpisaniu porozumienia Politechniki Rzeszowskiej z Polską Agencją Kosmiczną na terenie Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej, budowane będzie obserwatorium przestrzeni kosmicznej. Teraz, gdy jest zima, przygotowywane są sprawy formalne i składany wniosek o pozwolenie na budowę. Na przełomie kwietnia i maja na górze rozpoczną się prace.
Zamówiono już cztery kopuły obserwacyjne, każda o średnicy 5 metrów. Obserwacja ma być prowadzona zdalnie. W trzecim kwartale 2023 roku obserwatorium ma być gotowe. Do czego dokładnie będzie służył ten obiekt? Ma wyszukiwać i śledzić na niebie sztuczne satelity Ziemi, a jest ich kilkadziesiąt tysięcy. To właśnie Bieszczady są najlepszym miejscem do obserwacji kosmosu.
Podkarpacie jest jedynym województwem z inteligentną specjalizacją w branży lotniczej i kosmonautyki. Politechnika Rzeszowska ma ponieść koszty związane z dostarczeniem infrastruktury, przyłączy i z zagospodarowaniem terenu. Natomiast koszty instalacji i obsługi aparatury poniesie Polska Agencja Kosmiczna.

and