W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Fot. NSZZ Solidarność