W sobotę rusza dobrowolna służba wojskowa

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay

 

KRAJ, PODKARPACIE. W sobotę rusza w Polsce dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Zarobki wyniosą 4560 zl. Obecnie kandydat do szeregów Wojska Polskiego ma do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej. To: zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa i dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. 

 
Gdy kandydat wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową przejdzie przez dwa etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne  szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być  skoszarowany). 
 
* Kandydatowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także prawo do urlopu wypoczynkowego, możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym), pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska) 
 
* Na czas służby zapewnione będzie zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie. Czas szkolenia będzie wliczany do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia. Będzie można przerwać służbę w dowolnym momencie. 
 
* Jakie trzeba spełnić warunki: mieć minimum 18 lat, polskie obywatelstwo, niekaralność za przestępstwa umyślne, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, wykształcenie co najmniej podstawowe i nieposzlakowaną  opinię. 
 
* Załóż konto na zostanzolnierzem.pl. Wejdź na portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl i podaj niezbędne dane. Wniosek o powołanie możesz też złożyć podczas kwalifikacji wojskowej oraz w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji w całej Polsce. Czekaj na kontakt od wojskowych rekrutów – poinformują Cię o terminie i miejscu stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji. W WCR w ciągu maksymalnie dwóch dni przejdziesz niezbędne procedury naboru, w tym rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz badanie lekarskie. 
 
* Jeśli pomyślnie skończysz ten etap, otrzymasz kartę powołania na szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 
and