Wielopoziomowy parking przy ul. Szpitalnej

- Apelujemy do marszaA�ka o podjA�cie dziaA�aA� zmierzajA�cych do jak najszybszej realizacji tej inwestycji zgodnie z uchwalonymi zamierzeniami urbanistycznymi pozyskanej nieruchomoA�ci - mA?wiA� radni PO: Jolanta KaA?mierczak. Fot. Wit HadA�o
– Apelujemy do marszaA�ka o podjA�cie dziaA�aA� zmierzajA�cych do jak najszybszej realizacji tej inwestycji zgodnie z uchwalonymi zamierzeniami urbanistycznymi pozyskanej nieruchomoA�ci – mA?wiA� radni PO: Jolanta KaA?mierczak. Fot. Wit HadA�o

RZESZA�W. Radni Platformy Obywatelskiej apelujA� do marszaA�ka o budowA� nowoczesnego parkingu.

Rada Miasta Rzeszowa zwraca siA� do MarszaA�ka WojewA?dztwa Podkarpackiego z apelem o podjA�cie budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Szpitalnej, pomiA�dzy III Liceum OgA?lnoksztaA�cA�cym a Centrum Medycznym Medyk. Projekt uchwaA�y z takim przesA�aniem trafi na wtorkowA� sesjA� w ratuszu. Radni PO przypominajA� marszaA�kowi, A?e takie jest przeznaczenie tej dziaA�ki.

– W wyniku zamiany nieruchomoA�ci pomiA�dzy SamorzA�dem WojewA?dztwa a Miastem RzeszA?w w 2015 roku, MarszaA�ek WojewA?dztwa wszedA� w posiadanie terenu przy ul. Szpitalnej, na ktA?rym jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod parking wielopoziomowy. Obecnie teren jest ogrodzony i zamontowana jest tam rampa, do ktA?rej piloty majA� pracownicy WojewA?dzkiego UrzA�du Pracy i szpitala – mA?wi Jolanta KaA?mierczak, szefowa klubu PO i przewodniczA�ca komisji inwestycji.

Radni zaznaczajA�, A?e po to doszA�o do zamiany dziaA�ek, A?eby marszaA�ek wybudowaA� w tym miejscu parking wielopoziomowy. Miejsca postojowe miaA�y sA�uA?yA� nie tylko urzA�dnikom marszaA�ka, ale przede wszystkim pacjentom i odwiedzajA�cym szpital przy ul. Szopena, a takA?e klientom pobliskiego targowiska przy ul. Targowej.

W tej czA�A�ci miasta znajduje siA� wiele instytucji publicznych, natomiast od lat brakuje tutaj miejsc postojowych. StA�d wA�aA�nie miejscowy plan, ktA?ry miaA� zagwarantowaA� budowA� parkingu wielopoziomowego.

– Tak duA?o w przestrzeni publicznej mA?wi siA� o uchwalaniu miejscowych planA?w zagospodarowania przestrzennego, praktyki, ktA?ra porzA�dkuje przestrzeA� publicznA�. MarszaA�ek, przejmujA�c teren parkingu wiedziaA�, jakie jest zamierzenie urbanistyczne i upominamy siA� o jego realizacjA� – mA?wi Marcin DerA�gowski, radny PO.

Blanka SzlachciA�ska

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
luckilucek
luckilucek
3 lat temu

A tymczasem aut przybywa, teraz gdy prawie wiosna i święta, widać to najlepiej. A parkingów, w XXI wieku tak potrzebnych wielopoziomowych, nie ma. TF nie widzi problemu, dla niego miejsce zawsze sie znajdzie, albo pod ratuszem albo na zakazie, bo SM czy policja go nie rusza. Ot, taka demokracja po rzeszowsku. Taka nasza Północna Korea.

Jan
Jan
3 lat temu

A co władze miasta dotychczas zrobiły gdy mieli we władaniu w/w działkę koło III Liceum,chyba zamienili się z marszałkiem za udziały w budynku administracyjnym przy ul.Targowana przeciwko Starego Cmentarza.Parking miał powstać na ul. Kreczmara i na ul.Szpitalnej tylko się inwestorom nie opłaca od czasu wprowadzenia płatnego parkowanie.