wiezieny radiowezel

W ramach resocjalizacji więźniowie udzielają się m.in. w radiowęźle.