Wrócą egzaminy na studia REKTOR

- Aktualnie działający system zakłada weryfikację poziomu kandydatów poprzez egzamin maturalny - mówi prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. - Powoduje to, że wprowadzanie egzaminu wstępnego na studia nie jest konieczne. Nie zmienia to faktu, że każde rozwiązanie zwiększające autonomię uniwersytetów jest krokiem w dobrym kierunku. Obecne przepisy umożliwiają organizowanie uzupełniających wyniki matur egzaminów wstępnych, co jest, w mojej ocenie, dobrym rozwiązaniem. Fot. Uniwersytet Rzeszowski