!!wyjatkowaa1

Istotą konferencji było zagadnienie techniki usprawniania wzroku. Fot. PCUD