Zdesperowani lupcy2

Zdesperowani kupcy zapowiadają protesty.