ZNICZMAN Ani bałwan, ani superman. Po prostu zniczman