REKLAMA

Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

śr. 19 czerwca 2024

GIOŚ kolejny raz zbadał pola elektromagnetyczne. Odczyty wciąż na minimalnym poziomie

Badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykazują, że emisja pola elektromagnetycznego z tych stacji jest znacznie poniżej dopuszczalnych norm – osiągając zaledwie około 2,5% limitu dla pola elektromagnetycznego. (Fot. Pixabay/zdj. ilustracyjne)

Obawy dotyczące pola elektromagnetycznego emitowanego przez anteny telekomunikacyjne pojawiają się często w różnych regionach Polski, powodując wyzwania dla lokalnych urzędników. Mieszkańcy, obawiając się o wpływ fal elektromagnetycznych na zdrowie, potrafią zatrzymywać rozwój infrastruktury, co może być problematyczne dla samorządów. Jednak badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykazują, że emisja z tych stacji jest znacznie poniżej dopuszczalnych norm – osiągając zaledwie około 2,5% limitu dla pola elektromagnetycznego.

Pole elektromagnetyczne (PEM), będące kombinacją pola magnetycznego i elektrycznego, jest naturalnym zjawiskiem fizycznym, występującym powszechnie w środowisku i emitowanym przez wszystkie organizmy, w tym ludzi. Technologie telekomunikacyjne wykorzystują promieniowanie niejonizujące, którego do tej pory nie uznano za szkodliwe, mimo wieloletnich badań.

Protesty często wynikają z braku dostępu do wiarygodnych informacji

Lokalne władze często muszą radzić sobie z protestami mieszkańców przeciwko budowie nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, szczególnie w mniej zurbanizowanych obszarach. Te protesty często wynikają z braku dostępu do wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa PEM. GIOŚ regularnie publikuje dane mające na celu wsparcie samorządów w komunikacji z mieszkańcami i rozwianie ich obaw.

Pomimo szybkiego rozwoju sieci 5G poziom PEM utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, jak pokazują roczne pomiary przeprowadzane przez GIOŚ. W 2023 roku analizie poddano 1151 punktów pomiarowych, z których wynika, że średnie maksymalne poziomy pola są znacznie poniżej dopuszczalnych wartości. Dane pozyskane w toku monitoringu stałego wskazują, że średni maksymalny poziom pola wyniósł tylko 1,45 V/m, czyli 2,3% wartości dopuszczalnej. Analizując wyłącznie dane z monitoringu badawczego, okazuje się, że średni maksymalny poziom PEM był jeszcze niższy i wyniósł 1,15 V/m (czyli 1,88% wartości dopuszczalnej).

Niwelować obawy społeczne

Pola elektromagnetyczne badane są regularnie również przez inną instytucję rządową. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy monitoruje poziomy PEM za pomocą systemu SI2PEM, który został utworzony w celu zmniejszenia społecznych obaw związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym.

Jak można przeczytać w materiałach informacyjnych, Instytut „powstał, aby niwelować obawy społeczne związane z polem elektromagnetycznym, które emitowane jest przez stacje bazowe operatorów sieci komórkowych”. System SI2PEM obsługiwany przez Instytut obejmuje ponad milion punktów pomiarowych, a jego dane również wskazują na niskie poziomy promieniowania. Jak niskie? W 2023 roku średnia z dwunastu miesięcy wyniosła 1,681 V/m. Jak możemy się dowiedzieć, różnica wynika z tego, że pomiary wykonywane przez Instytut Łączności wykonywane są tylko w najbliższym otoczeniu stacji bazowych.

Chociaż nowe informacje o niskim poziomie promieniowania mogą nie przekonać wszystkich sceptyków, mogą pomóc w zwalczaniu dezinformacji i wspierać władze lokalne w dialogu z mieszkańcami. Samorządy stają przed wyzwaniem pogodzenia oczekiwań społeczności dotyczących lepszego dostępu do usług telekomunikacyjnych z oporem przed rozbudową niezbędnej infrastruktury.

Źródło informacji: GIOŚ

Udostępnij

FacebookTwitter

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin