REKLAMA

Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

śr. 29 maja 2024

Poprawią bezpieczeństwo na drogach, będą edukować dzieci i młodzież

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako priorytetowe należało potraktować działania związane z budową, modernizacją, doposażeniem przejść dla pieszych i zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem systemów monitoringu miejskiego – mówiła w środę Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki. (Fot. Jerzy Żygadło)

9 projektów z województwa podkarpackiego zostało dofinansowanych z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Samorządy dostaną w sumie 900 tys. zł.

„Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” jest największym przedsięwzięciem profilaktycznym w naszym kraju w obszarze bezpieczeństwa. Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie różnego rodzaju lokalnych inicjatyw. Projekty mają charakter interdyscyplinarny i są efektem współpracy pomiędzy organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

Jest to już czwarta edycja (program prowadzony jest od 2007 r.). Podczas wszystkich na Podkarpaciu dofinansowano 93 projekty na ponad 6 mln zł.

W budżecie państwa na 2024 rok na realizację programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 mln zł. W tym roku można było zgłaszać projekty dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa), a także podnoszenia świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

– Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako priorytetowe należało potraktować działania związane z budową, modernizacją, doposażeniem przejść dla pieszych i zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem systemów monitoringu miejskiego. Istotne były również działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związane z edukacją w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych – podczas środowej konferencji prasowej mówiła Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.

Wpłynęło 58 wniosków

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Podczas tegorocznego naboru do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpłynęło 58 wniosków. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosiła 100 tys. zł. Spośród zgłoszonych projektów wojewodowie mogli wskazać do MSWiA 12 najlepszych propozycji z terenu województwa. W resorcie zostały one ocenione i łącznie w całym kraju do dofinansowania wskazano 128 projektów na kwotę 12 mln zł. Wśród nich znalazło się 9 z naszego regionu. Łączna wartość wszystkich zadań na Podkarpaciu to prawie 1,2 mln zł, z czego dotacja z programu to 900 tys. zł.

Jeśli chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa wybranych zostało 8 projektów:

  1. Gmina Świlcza – Bezpieczna droga do szkoły,
  2. Gmina Miasto Rzeszów – Bezpieczne przejścia dla pieszych dla mieszkańców miasta Rzeszowa – doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Wieniawskiego, Rocha, Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie,
  3. Powiat Krośnieński – Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Powiatu Krośnieńskiego,
  4. Gmina Iwierzyce – Poprawa bezpieczeństwa w gminie Iwierzyce,
  5. Gmina Miasto Krosno – Bezpieczne Krosno II,
  6. Powiat Rzeszowski – Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1384R w miejscowości Łąka w obrębie Zespołu Szkół w Łące,
  7. Gmina Grodzisko Dolne – Wzmocnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne,
  8. Gmina Jedlicze – Modernizacja i doposażenie przejścia dla pieszych na ulicy Kurkowskiego w m. Jedlicze.

Z kolei w kategorii „ Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania” jeden projekt:

  1. Gmina Miasto Rzeszów – „Bezpieczny Rzeszów” – kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów.

Jakie będą kolejne etapy?

– Wystąpię z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację poszczególnych projektów. Po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów zaproszę samorządowców na podpisanie umów – poinformowała wojewoda podkarpacki.

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin