REKLAMA

Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

pt. 21 czerwca 2024

Trwa rekrutacja do szkół średnich

VI LO w Rzeszowie. Absolwentki podstawówe sprawdają czy dostały się do szkoły.
W ubiegłym roku najwięcej chętnych wybrało VI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. (Fot. Anna Moraniec)

W poniedziałek, 13 maja, rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Miasto Rzeszów przygotowało blisko 2700 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia. O przyjęcie będzie się ubiegać 1200 absolwentów rzeszowskich szkół podstawowych oraz młodzież spoza miasta.

Rekrutacja jest prowadzona w formie elektronicznej https://rzeszowprojekt.edu.com.pl/. Kliknięcie przycisku „Złóż wniosek” rozpoczyna procedurę naboru.

Liczą się punkty

O przyjęciu do wybranego oddziału będzie decydować łączna liczba punktów z egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz przedmioty punktowane wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, brane pod uwagę w danym oddziale szkoły średniej.

Ważne terminy dotyczące rekrutacji

Do 14 czerwca 2024 trwa rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do wybranych szkół. Od 13 maja 2024 do 31 maja 2024 – rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie w szkołach dwujęzycznych, oddziałach dwujęzycznych, oddziałach wojskowych oraz w oddziałach prowadzących szkolenie sportowe.

Od 3 do 14 czerwca 2024 – przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych; wyniki zostaną opublikowane do 14 czerwca 2024 r. w szkole, w której kandydat przystąpił do tego sprawdzianu oraz na koncie kandydata w systemie rekrutacji;

Natomiast od 21 czerwca do 8 lipca 2024 – zmiana wyboru preferencji (dokonanie zmiany szkoły na 1 miejscu listy preferencji lub zmiana kolejności wybranych szkół). W tym terminie 21.06 – 08. 07) należy także dostarczyć świadectwo (kopię bądź oryginał).

Od 3 lipca do 8 lipca 2024 – dostarczanie zaświadczeń o wynikach egzaminów ósmoklasisty (kopii bądź oryginału).

16 lipca 2024 – opublikowanie list zakwalifikowanych do przyjęcia.

Od 16 do 18 lipca 2024 – potwierdzanie woli podjęcia nauki (poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów).

19 lipca 2024 – publikacja list przyjętych do szkoły ponadpodstawowej.

Wszelkie informacje oraz szczegółowy harmonogram naboru można znaleźć na stronie https://rzeszowprojekt.edu.com.pl/

Rekrutacja do placówek artystycznych

Odbywa się poza systemem elektronicznym na podstawie egzaminu wstępnego. Np. aby ubiegać się o miejsce w Liceum Plastycznym Zespołu Szkół Plastycznych, trzeba przejść egzamin wstępny, podczas którego kandydat musi wykonać kompozycję przestrzenną – rzeźbę, rysunek i pracę malarską. Czeka go też rozmowa ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

W rzeszowskim „plastyku” taki egzamin odbędzie się 14 czerwca. Wcześniej wymagane jest złożenie: wniosku o przyjęcie do I klasy, zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w ZSP. Dokumenty te należy złożyć do 11 czerwca.

Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na podstawie wyników egzaminów nastąpi dniu  21 czerwca 2024 roku, o godz. 15. Szczegóły na Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie (resman.pl)

Jaką szkołę wybrać?

To indywidualna decyzja każdego z kandydatów. Dla niektórych podpowiedzią są rankingi. Dla przypomnienia podajemy, że w pierwszej dziesiątce szkół zakwalifikowanych do rankingu „Perspektywy” znalazło się 5 rzeszowskich liceów:

2. miejsce na Podkarpaciu – LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek – 35. w kraju;

3. miejsce na Podkarpaciu – II LO im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli – 50. w kraju;

7. miejsce na Podkarpaciu – IV LO im. Mikołaja Kopernika – 165. w kraju;

8. miejsce na Podkarpaciu – Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. St. Barańczaka – 191. w kraju;

10. miejsce na Podkarpaciu –  IX LO z Oddz. Dwujęz. im. św. Królowej Jadwigi – 226. w kraju.

Jeśli chodzi o technika to w pierwszej dziesiątce wyróżnionych szkół znalazły się 3 rzeszowskie placówki:

1. miejsce na Podkarpaciu – Technikum nr 6 (ZSE) – 22. w kraju

5. miejsce na Podkarpaciu – Technikum nr 7 (ZSM im. gen. Wł. Andersa) – 66. w kraju

9. miejsce na Podkarpaciu – Technikum nr 5 (ZSE im. M. Skłodowskiej-Curie) – 176. w kraju.

  Inwestycje oświatowe w Rzeszowie

  W ostatniej, trwającej zaledwie 2,5 roku kadencji prezydenta Konrada Fijołka udało się zakończyć budowę nowej szkoły i przedszkola przy ul. Kwiatkowskiego, przedszkola przy ul. Iwonickiej oraz rozbudowę Zespołu Szkół nr 1, który wzbogacił się o nową halę sportową i część edukacyjną. Rozpoczęły się także wtedy inne inwestycje: rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 na os. Staromieście i I Liceum Ogólnokształcącego. Obydwa te zadania będą gotowe w tym roku. W 2024 rozpocznie się z kolei rozbudowa IX Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 21 i Zespołu Szkół Elektronicznych. Przygotowywane są kolejne inwestycje związane z oświatą. Wśród nich można wymienić budowę nowej szkoły na os. Matysówka informuje Beata Sander z kancelarii prezydenta.

  Udostępnij

  FacebookTwitter

  Super Nowości - Wolne Media!

  Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

  Reklama

  @2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin