Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

śr. 17 kwietnia 2024

Wiceminister Jacek Protas w Rzeszowie. Rządowy program wesprze 22 powiaty w pasie przygranicznym

Wojewoda podkarpacka, Teresa Kubas-Hul i sekretarz stanu Jacek Protas. (Fot. Jerzy Żygadło, Podkarpacki Urząd Wojewódzki)

Z udziałem wiceministra Jacka Protasa rozpoczął się w Rzeszowie cykl spotkań konsultacyjnych projektu programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. – Objęte są nim 4 województwa Polski Wschodniej, a na realizację programu w budżecie państwa znajdzie się 500 mln zł – powiedziała w środę wojewoda podkarpacki, Teresa Kubas-Hul.

Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Wszystkie działania wpisywać się będą w aktualne trendy rozwojowe z poszanowaniem środowiska naturalnego.

– Będziemy wspierać działania samorządów z północno-wschodniej Polski, które najbardziej ucierpiały na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę oraz wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej – zapowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas.

Konflikt rosyjsko-ukraiński przyczynił się do pogorszenia sytuacji społeczno-gospodarczej terenów przygranicznych, w tym utraty ich atrakcyjności turystycznej, spadku handlu czy utrudnień w komunikacji transgranicznej. Znaczący napływ uchodźców z Ukrainy do Polski spowodował obniżenie jakości i dostępności usług publicznych, zwłaszcza zdrowia oraz edukacji i usług społecznych. Sytuacja ta wpływa na funkcjonowanie lokalnych gospodarek oraz rynków pracy.

W programie wyznaczono cztery podstawowe działania do objęcia wsparciem. Są to:

  • 1. poprawa transportowej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa drogowego;
  • 2. rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego;
  • 3. stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki;
  • 4. poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

– Działania te prowadzone będą w ścisłej współpracy władz lokalnych, samorządów województw oraz administracji rządowej. Są one tak zaplanowane, aby tworzyć efekt synergii opierającej się na naturalnym potencjale obszaru objętego programem – dodał sekretarz stanu Jacek Protas.

Program obejmie swoim zasięgiem 22 powiaty z czterech województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko­mazurskiego.

– W naszym regionie będą to powiaty lubaczowski, jarosławski, przemyski, bieszczadzki i miasto Przemyśl. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 2 mln złotych. Jeden samorząd może otrzymać dotacje na realizację maksymalnie dwóch zadań inwestycyjnych – mówi Teresa Kubas Hul, wojewoda podkarpacki.

W pozostałych województwach objętych programem o dotacje będą mogły starać się powiaty:

  • • lubelskim: bialski, włodawski, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, miasto Biała Podlaska, miasto Chełm;
  • • podlaskim – powiaty: augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, siemiatycki;
  • • warmińsko-mazurskim: powiaty – braniewski, bartoszycki, kętrzyński, węgorzewski, gołdapski.

Łącznie to 170 gmin oraz trzy miasta na prawach powiatu – Przemyśl, Biała Podlaska i Chełm.

Skala wsparcia

Źródłem finansowania realizacji programu będą pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 500 mln złotych z czego każde z województw otrzyma po 125 mln złotych.

W sumie na lata 2024-2030 na dofinansowanie działań z zakresu polityki rozwoju JST wschodnich obszarów przygranicznych przypadnie co najmniej 625 mln złotych włącznie z wkładem własnym JST.

Rzeszów jest pierwszym miastem, w którym odbyły się konsultacje założeń programu. Na spotkaniu z przedstawicielami ministerstwa i wojewodą było kilkudziesięciu samorządowców. Kolejne spotkania odbędą się w Białymstoku, Lublinie i Olsztynie. Program zostanie uruchomiony po ich zakończeniu.

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin