REKLAMA

Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

czw. 20 czerwca 2024

Wojewoda spotkała się z rodzinami zastępczymi

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się wyjątkowe spotkanie wojewody Teresy Kubas-Hul z rodzicami zastępczymi i dziećmi. (Fot. Jerzy Żygadło, PUW w Rzeszowie)

30 maja będziemy obchodzić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się wyjątkowe spotkanie wojewody Teresy Kubas-Hul z rodzicami zastępczymi i dziećmi.

– Podjęliście Państwo wyzwanie polegające nie tylko na stworzeniu podopiecznym odpowiednich warunków do życia, ale też na rozumieniu potrzeb, na szacunku, miłości i wsparciu. Chcę dziś za to podziękować, ale też porozmawiać o Państwa codzienności – radościach i troskach – mówiła wojewoda.

Nie zabrakło tematów związanych z pieczą zastępczą sprawowaną w formie rodzinnej i instytucjonalnej, działaniami podejmowanymi na rzecz wsparcia rodzin, a także wymiany doświadczeń i pięknych historii o budowaniu rodzicielstwa opartego na miłości i szczególnej więzi. Najmłodsi uczestnicy spotkania otrzymali upominki z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

W naszym województwie funkcjonuje 1110 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 1653 wychowanków i 12 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 71 dzieci.

– Kieruję podziękowania i życzenia do wszystkich rodzin zastępczych. Niech ta wyjątkowa misja niesienia pomocy dzieciom, które w sposób szczególny potrzebują właściwej opieki i bliskości, będzie źródłem radości i powodem do dumy. Dziękuję za zaangażowanie, troskę o codzienne relacje, atmosferę miłości i zrozumienia, którą tworzycie Państwo w swoich domach – powiedziała wojewoda.

Czym jest rodzinna piecza zastępcza?

To tymczasowa forma opieki nam małoletnim dzieckiem, którego umieszczenie w danej rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. W takiej rodzinie dziecko może przebywać do 18 roku życia lub, w przypadku kiedy kontynuuje naukę, do ukończenia 25 roku życia, za zgodą rodziny zastępczej.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jeżeli:

  • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych,
  • uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • uzyska od psychologa opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe (zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego),
  • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Udostępnij

FacebookTwitter

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin